Hakk?m?zda

Scandic O.T. merkezinde duyu bütünleme terapisi (Sensory Integration Therapy), perceptual motor yakla??m? (el göz koordinasyon vs.) ve oral motor terapisi gibi farkl? Occupational Therapy yöntemleri uygulan?yor. 

Daha Fazla

Hizmetlerimiz

Duyu bütünleme terapisi, Ergoterapi, Fizyoterapi, Duyu bütünleme bozukluklar?, Pediatrik rehabilitasyon, Otizm, Yayg?n geli?imsel bozukluk, Dikkat eksikli?i, Nörolojik problemler

Daha Fazla

 

Occupational Therapy

Duyular?n giri?i düzensiz oldu?unda hayat tam anlam?yla s?k???k bir trafi?e benzer. Occupational Therapy size bu düzeni geri kazand?r?r.

Daha Fazla